Hilversum - Circusterrein
Gebiedsscan

Percelen: 7
Panden: 16
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 34.111 m2