Almere - Europakwartier Oost
Gebiedsscan

Percelen: 402
Panden: 901
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 287.046 m2