Amstelveen - Nieuw Legmeer
Gebiedsscan

Percelen: 138
Panden: 116
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 264.194 m2