Zaanstad - Kan aan de Zaan
Gebiedsscan

Percelen: 28
Panden: 34
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 36.489 m2