Schagen - Dergmeerweg
Gebiedsscan

Percelen: 16
Panden: 0
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 39.218 m2