Alkmaar - Highlands
Gebiedsscan

Percelen: 9
Panden: 3
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 6.126 m2