Amsterdam - Minervahaven Noord
Gebiedsscan

Percelen: 58
Panden: 39
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 114.573 m2