De Wolden - Ekelenberg
Gebiedsscan

Percelen: 80
Panden: 114
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 128.471 m2