De Ronde Venen - Amstelhoek
Gebiedsscan

Percelen: 17
Panden: 21
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 18.905 m2