De Ronde Venen - De Maricken - Fase 2
Gebiedsscan

Percelen: 27
Panden: 18
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 283.518 m2