De Ronde Venen - Het Oosterland
Gebiedsscan

Percelen: 100
Panden: 58
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 407.737 m2