Moerdijk - Bosselaar Zuid
Gebiedsscan

Percelen: 596
Panden: 760
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 305.383 m2