Hilvarenbeek - Gelderakkers - Fase 2
Gebiedsscan

Percelen: 32
Panden: 47
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 32.300 m2