Reusel-De Mierden - Rogse Wieken, Hooge Mierde
Gebiedsscan

Percelen: 28
Panden: 23
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 67.729 m2