Reusel-De Mierden - Centrumplan Reusel
Gebiedsscan

Percelen: 3
Panden: 3
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 10.937 m2