Cornelis Douwes 2-3
Gebiedsscan

Percelen: 129
Panden: 152
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 826.981 m2

Cornelis Douwes 2-3 is 826.981 m2 groot. Dit gebied bevat 129 percelen en 152 panden.