Cornelis Douwes 2-3
Gebiedsscan

Percelen: 129
Panden: 152
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 826.981 m2