Amsterdam - Sportpark Transformatorweg en Amsterbaken
Gebiedsscan

Percelen: 16
Panden: 16
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 115.333 m2