Roosendaal - Stadsoevers
Gebiedsscan

Percelen: 223
Panden: 298
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 5
Oppervlakte project: 195.998 m2