Enschede - Kop Boulevard
Gebiedsscan

Percelen: 71
Panden: 20
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 43.458 m2