Heeze-Leende - De Bulders
Gebiedsscan

Percelen: 307
Panden: 397
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 2
Oppervlakte project: 247.373 m2