Vlissingen - Scheldekwartier
Gebiedsscan

Percelen: 360
Panden: 732
Ligplaatsen: 3
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 400.092 m2