Apeldoorn - Spoorzone: Koldewijn locatie
Gebiedsscan

Percelen: 1
Panden: 0
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 5.348 m2