Nijkerk - Klaarwater
Gebiedsscan

Percelen: 141
Panden: 20
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 399.117 m2