Hattem - Woonzorgzone Geldersedijk
Gebiedsscan

Percelen: 25
Panden: 6
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 62.461 m2