Bronckhorst - Uitbreidingslocatie Zelhem
Gebiedsscan

Percelen: 21
Panden: 5
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 64.831 m2