Amsterdam - Minervahaven Zuid
Gebiedsscan

Percelen: 88
Panden: 117
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 196.812 m2