Dijk en Waard - Westrand Sint Pancras
Gebiedsscan

Percelen: 207
Panden: 260
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 177.978 m2