Den Helder - Station Den Helder Zuid
Gebiedsscan

Percelen: 10
Panden: 0
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 16.785 m2