Baarn - Alexanderkwartier
Gebiedsscan

Percelen: 5
Panden: 31
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 169.984 m2