Hattem - Het Veen
Gebiedsscan

Percelen: 110
Panden: 75
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 226.541 m2