Nijkerk - Stadshaven
Gebiedsscan

Percelen: 25
Panden: 36
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 108.613 m2