Beuningen - Winssen-Zuid
Gebiedsscan

Percelen: 33
Panden: 8
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 1
Oppervlakte project: 226.568 m2