Noordoostpolder - Dokter Jansenterrein
Gebiedsscan

Percelen: 6
Panden: 5
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 58.208 m2