Raalte - Marissink
Gebiedsscan

Percelen: 20
Panden: 25
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 22.779 m2