Amsterdam - Arenapoort
Gebiedsscan

Percelen: 423
Panden: 181
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 796.200 m2