Amsterdam - Havenstraatterrein
Gebiedsscan

Percelen: 8
Panden: 7
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 35.368 m2