Amsterdam - Alfadriehoek
Gebiedsscan

Percelen: 46
Panden: 60
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 273.604 m2