Langedijk - Westerdel
Gebiedsscan

Percelen: 507
Panden: 931
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 439.780 m2