Kampen - Reeve (Reevedelta)
Gebiedsscan

Percelen: 135
Panden: 141
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 583.630 m2