Grave - GVV-terrein
Gebiedsscan

Percelen: 16
Panden: 7
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 83.304 m2