Amsterdam - Marineterrein
Gebiedsscan

Percelen: 4
Panden: 43
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 127.417 m2