Zoetermeer - Dwarstocht Zoetermeer
Gebiedsscan

Percelen: 218
Panden: 290
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 200.203 m2