Alkmaar - Jaagpad
Gebiedsscan

Percelen: 19
Panden: 2
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 12.442 m2