Beverwijk - Spoorzone - Business Docks
Gebiedsscan

Percelen: 77
Panden: 54
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 90.255 m2