Alkmaar - De Goyer
Gebiedsscan

Percelen: 15
Panden: 2
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 6.993 m2