Uithoorn - Vinckebuurt
Gebiedsscan

Percelen: 222
Panden: 315
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 57.338 m2