Almere - Oosterwold - Fase 2
Gebiedsscan

Percelen: 695
Panden: 175
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 28.046.987 m2