Beverwijk - Spoorzone - Parallelweg
Gebiedsscan

Percelen: 120
Panden: 97
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 189.179 m2