Haarlem - Oostpoort
Gebiedsscan

Percelen: 301
Panden: 189
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 8
Oppervlakte project: 586.961 m2