Haarlemmermeer - Turfspoor
Gebiedsscan

Percelen: 582
Panden: 390
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 4
Oppervlakte project: 1.169.475 m2